Kugeln

 • Mini Selenit Kugel
  Mini Selenit Kugel
  Mini Selenit Kugel
  Mini Selenit Kugel
  Mini Selenit Kugel

  Mini Selenit Kugel

  Normaler Preis €19,00
 • Mini Rosenquarz Kugel
  Mini Rosenquarz Kugel
  Mini Rosenquarz Kugel
  Mini Rosenquarz Kugel
  Mini Rosenquarz Kugel
  Mini Rosenquarz Kugel
  Mini Rosenquarz Kugel

  Mini Rosenquarz Kugel

  Normaler Preis €12,00+
 • Kugelständer aus Messing
  Kugelständer aus Messing
  Kugelständer aus Messing
  Kugelständer aus Messing

  Kugelständer aus Messing

  Normaler Preis €2,00+
 • Selenit Kugel
  Selenit Kugel
  Selenit Kugel
  Selenit Kugel
  Selenit Kugel
  Selenit Kugel
  Selenit Kugel
  Selenit Kugel
  Selenit Kugel
  Selenit Kugel
  Selenit Kugel

  Selenit Kugel

  Normaler Preis €19,00+
 • Mini Obsidian Kugel
  Mini Obsidian Kugel
  Mini Obsidian Kugel
  Mini Obsidian Kugel
  Mini Obsidian Kugel
  Mini Obsidian Kugel

  Mini Obsidian Kugel

  Normaler Preis €19,00
 • Mini Rauchquarz Kugel
  Mini Rauchquarz Kugel
  Mini Rauchquarz Kugel
  Mini Rauchquarz Kugel
  Mini Rauchquarz Kugel
  Mini Rauchquarz Kugel
  Mini Rauchquarz Kugel
  Mini Rauchquarz Kugel

  Mini Rauchquarz Kugel

  Normaler Preis €12,00+
 • Orangencalcit Spitze
  Orangencalcit Spitze
  Orangencalcit Spitze
  Orangencalcit Spitze
  Orangencalcit Spitze
  Orangencalcit Spitze
  Orangencalcit Spitze

  Orangencalcit Spitze

  Normaler Preis €19,00+
 • Mini Rosenquarz Kugel (Sternrosenquarz)
  Mini Rosenquarz Kugel (Sternrosenquarz)
  Mini Rosenquarz Kugel (Sternrosenquarz)
  Mini Rosenquarz Kugel (Sternrosenquarz)

  Mini Rosenquarz Kugel (Sternrosenquarz)

  Normaler Preis €25,00
 • Mini Bergkristall Kugel
  Mini Bergkristall Kugel
  Mini Bergkristall Kugel
  Mini Bergkristall Kugel
  Mini Bergkristall Kugel
  Mini Bergkristall Kugel
  Mini Bergkristall Kugel
  Mini Bergkristall Kugel
  Mini Bergkristall Kugel

  Mini Bergkristall Kugel

  Normaler Preis €16,00
 • Mini Orangencalcit Kugel
  Mini Orangencalcit Kugel
  Mini Orangencalcit Kugel

  Mini Orangencalcit Kugel

  Normaler Preis €19,00
 • Mini Honigcalcit Kugel
  Mini Honigcalcit Kugel
  Mini Honigcalcit Kugel
  Mini Honigcalcit Kugel

  Mini Honigcalcit Kugel

  Normaler Preis €19,00
 • Blaucalcit Kugel
  Blaucalcit Kugel
  Blaucalcit Kugel
  Blaucalcit Kugel
  Blaucalcit Kugel
  Blaucalcit Kugel

  Blaucalcit Kugel

  Normaler Preis €39,00+
 • kleine Amethyst Kugel
  kleine Amethyst Kugel
  kleine Amethyst Kugel
  kleine Amethyst Kugel
  kleine Amethyst Kugel

  kleine Amethyst Kugel

  Normaler Preis €29,00
 • Mini Tigerauge Kugel
  Mini Tigerauge Kugel
  Mini Tigerauge Kugel
  Mini Tigerauge Kugel
  Mini Tigerauge Kugel
  Mini Tigerauge Kugel
  Mini Tigerauge Kugel
  Mini Tigerauge Kugel
  Mini Tigerauge Kugel

  Mini Tigerauge Kugel

  Normaler Preis €19,00
 • Obsidian Kugel
  Obsidian Kugel
  Obsidian Kugel

  Obsidian Kugel

  Normaler Preis €69,00
 • Mini Blaucalcit Kugel
  Mini Blaucalcit Kugel
  Mini Blaucalcit Kugel
  Mini Blaucalcit Kugel
  Mini Blaucalcit Kugel
  Mini Blaucalcit Kugel
  Mini Blaucalcit Kugel

  Mini Blaucalcit Kugel

  Normaler Preis €12,00
 • Rosenquarz Kugel
  Rosenquarz Kugel
  Rosenquarz Kugel
  Rosenquarz Kugel
  Rosenquarz Kugel
  Rosenquarz Kugel
  Rosenquarz Kugel
  Rosenquarz Kugel
  Rosenquarz Kugel
  Rosenquarz Kugel

  Rosenquarz Kugel

  Normaler Preis €29,00+
 • Mini grüner Mondstein Kugel
  Mini grüner Mondstein Kugel
  Mini grüner Mondstein Kugel
  Mini grüner Mondstein Kugel
  Mini grüner Mondstein Kugel
  Mini grüner Mondstein Kugel

  Mini grüner Mondstein Kugel

  Normaler Preis €19,00
 • grüne Calcit Kugel
  grüne Calcit Kugel
  grüne Calcit Kugel
  grüne Calcit Kugel
  grüne Calcit Kugel
  grüne Calcit Kugel
  grüne Calcit Kugel

  grüne Calcit Kugel

  Normaler Preis €25,00+
 • Achat Kugel, Einzelstück
  Achat Kugel, Einzelstück
  Achat Kugel, Einzelstück
  Achat Kugel, Einzelstück
  Achat Kugel, Einzelstück
  Achat Kugel, Einzelstück
  Achat Kugel, Einzelstück

  Achat Kugel, Einzelstück

  Normaler Preis €129,00
  Sold Out
 • große Orangencalcit Kugel, Einzelstück
  große Orangencalcit Kugel, Einzelstück
  große Orangencalcit Kugel, Einzelstück
  große Orangencalcit Kugel, Einzelstück
  große Orangencalcit Kugel, Einzelstück
  große Orangencalcit Kugel, Einzelstück
  große Orangencalcit Kugel, Einzelstück
  große Orangencalcit Kugel, Einzelstück
  große Orangencalcit Kugel, Einzelstück

  große Orangencalcit Kugel, Einzelstück

  Normaler Preis €159,00
  Sold Out
 • Chrysopras Kugel
  Chrysopras Kugel
  Chrysopras Kugel
  Chrysopras Kugel
  Chrysopras Kugel
  Chrysopras Kugel

  Chrysopras Kugel

  Normaler Preis €29,00
 • Pink Amethyst Kugel, Einzelstück
  Pink Amethyst Kugel, Einzelstück
  Pink Amethyst Kugel, Einzelstück
  Pink Amethyst Kugel, Einzelstück
  Pink Amethyst Kugel, Einzelstück
  Pink Amethyst Kugel, Einzelstück
  Pink Amethyst Kugel, Einzelstück
  Pink Amethyst Kugel, Einzelstück

  Pink Amethyst Kugel, Einzelstück

  Normaler Preis €59,00
 • Amethyst Kugel, Einzelstück
  Amethyst Kugel, Einzelstück
  Amethyst Kugel, Einzelstück
  Amethyst Kugel, Einzelstück
  Amethyst Kugel, Einzelstück
  Amethyst Kugel, Einzelstück
  Amethyst Kugel, Einzelstück
  Amethyst Kugel, Einzelstück
  Amethyst Kugel, Einzelstück

  Amethyst Kugel, Einzelstück

  Normaler Preis €49,00